psychologen-leidsche-rijn-logo
Wendy Hoving

Wendy Hoving
GZ-psycholoog (BIG nr: 09063134525), cognitief gedragstherapeut, supervisor VGCT lid NIP

Ik ben in 1995 afgestudeerd als klinisch psycholoog en sindsdien als zodanig werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Voorts ben ik geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en lid/supervisor van de Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie (VGCT). Mijn werkervaring is breed: ik werkte onder andere in een psychiatrische kliniek en heb in een universitair ziekenhuis gewerkt. Ik werk nu echter al weer een aantal jaren in de eerstelijns praktijk / Basis GGz. U kunt bij mij terecht als u problemen ervaart in het dagelijkse leven, waarbij te denken valt aan: sociaal-emotionele problemen en psychische klachten als somberheid en angst. Het is noodzakelijk een verwijzing te halen bij uw huisarts, waarop ten minste een vermoeden van een diagnose genoemd staat en een verwijzing naar de BGGZ.

In mijn praktijk zijn verschillende soorten behandeling mogelijk, maar de basis van mijn werkwijze is steeds terug te vinden in de cognitieve therapie en de gedragstherapie. Ik doe echter ook EMDR (een behandeling die toegepast wordt bij het behandelen van trauma’s), RET (rationeel emotieve therapie), oplossingsgerichte therapie, MBCT en meer inzichtgevende vormen van behandeling. De behandeling is kortdurend en klantgericht.

 

Voor meer informatie met betrekking tot cognitieve en gedragstherapie verwijs ik naar de website van de vereniging: www.vgct.nl.

Voor 2018 heb ik contracten afgesloten met bijna alle verzekeraars (CZ/Delta LLoyd/Ohra, VRZ (voorheen Multizorg), DSW, Caresque, Menzis, Zilveren Kruis Achmea). Het is echter aan te raden ook navraag te doen bij uw verzekeraar.

 

 

 


Copyright © 2004–2019. All rights reserved. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.